Skoncovanie s fajčením

Fajčenie uvoľňuje z cigariet rôzne chemické látky, ktoré sú zdraviu škodlivé. Niektoré z nich môžu dokonca poškodiť srdce a cievy. Odvykanie od fajčenia je nevyhnutné na udržanie zdravia, najmä ak sú vaše hladiny cholesterolu vyššie. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako prestať fajčiť, a o výhodách skoncovania s fajčením.1

Fajčenie a cholesterol

Vyššia hladina cholesterolu môže spôsobiť zúženie krvných ciev, ktoré dodávajú do srdca krv. Toto zníženie prívodu krvi v konečnom dôsledku zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Fajčenie uvoľňuje toxické zložky, z ktorých viac ako polovica zostáva vo vašom tele a postihuje rôzne orgány. Zhoršuje hladinu cholesterolu a ďalej zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Odvykanie od fajčenia je tak jednou z najdôležitejších úprav životného štýlu na kontrolu hladín cholesterolu. Medzi ďalšie úpravy životného štýlu patrí vyhýbanie sa konzumácii alkoholu, cvičenie, a úpravy stravy.1

Prečo by mal človek prestať fajčiť?

Fajčenie zvyšuje váš srdcový rytmus a spôsobuje zúženie tepien v dôsledku ukladania cholesterolu. Tieto účinky zvyšujú riziko tvorby zrazenín, a tým aj srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.2,3

Fajčenie je hlavnou príčinou srdcových ochorení a s nimi spojených komplikácií, ktorým možno predísť. Fajčenie môže:2

 • zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení dvoj- až štvornásobne,
 • zvýšiť riziko úmrtia na srdcové poruchy o 70 %,
 • predstavovať predispozíciu rôznych ďalších ochorení, ako sú rakovina a ochorenia dýchacích ciest.

Všetky vyššie uvedené riziká sa zvyšujú vo väčšej miere pri vysokej hladine cholesterolu, cukrovke alebo vysokom tlaku.

Skoncovanie s fajčením zvyšuje vaše hladiny cholesterolu s vysokou hustotou, ktorý chráni pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, a tým zabraňuje riziku cievnej mozgovej príhody a srdcového infarktu.2

Ďalšie výhody skoncovania s fajčením

Medzi ďalšie výhody skoncovania s fajčením patria:1

 • zlepšený krvný tlak,
 • lepšie fungovanie pľúc,
 • zlepšený krvný obeh,
 • pocit pohody zo zlepšenej hladiny kyslíka v tele,
 • nižšie riziko rôznych druhov rakoviny.

Ako prestať fajčiť

Neexistuje jednotný prístup, ktorý by vyhovoval všetkým, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť. U niekoho bude fungovať sila a odhodlanie, zatiaľ čo iní môžu vyžadovať farmakologickú alebo psychologickú pomoc.1

Pred skoncovaním s fajčením by si mal človek pamätať nasledujúce:1

 • skúšajte prestať fajčiť počas relatívne bezstresovej fázy,
 • keď prestanete fajčiť, musíte zvýšiť príjem tekutín,
 • zamerajte sa na výhody skoncovania s fajčením,
 • prijmite pomoc od niekoho, kto sa snaží prestať fajčiť alebo už s fajčením prestal,
 • pripravte sa, že vaša telesná hmotnosť sa môže po ukončení fajčenia zvýšiť.

Čo spôsobuje výsokú hladinu cholesterolu

Na hladinu cholesterolu môžu mať vplyv rôzne faktory, ako napríklad životný štýl a zdravotný stav.

Čítaj viac

Vysoký cholesterol a kardiovaskulárne ochorenia

Vysoká hladina cholesterolu a kardiovaskulárne ochorenia Vysoká hladina cholesterolu s nízkou hustotou lipoproteínov môže zvýšiť riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. The European Society of Cardiology. The European Cook Book. Available at: http://assets.escardio.org/Assets/Presentations/OTHER2010/ESC-Cookbook/esc-cookbook.pdf. Accessed on: 11 December 2019.
  2. Lakier JB. Smoking and cardiovascular disease. Am J Med. 1992;93(1A):8S–12S.
  3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019;pii:ehz455.