Môžu byť hladiny cholesterolu príliš nízke?

Odpoveď na otázku je „áno“. Možno si myslíte, že je to dobré, však? Ale nie je to tak. Pre zdravé fungovanie tela je potrebná rovnováha hladín cholesterolu. Každý vie, že vysoká hladina cholesterolu je škodlivá. Vedeli ste však, že nízka hladina cholesterolu môže byť tiež škodlivá? Čítajte ďalej a dozviete sa viac o príčinách nízkej hladiny cholesterolu a jej príznakoch.

Dvojica v meste

Cholesterol nie je vždy škodlivý. Zohráva úlohu v našich každodenných činnostiach a je dôležitou súčasťou našich buniek. Vysoké hladiny cholesterolu sú však zdraviu škodlivé, pretože zvyšujú riziko srdcových ochorení.1 Škodlivá je však aj nízka hladina cholesterolu. Naše telo potrebuje na vykonávanie rôznych funkcií normálnu hladinu cholesterolu a jeho nedostatok môže spôsobiť určité príznaky. Nízke hladiny lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL) a lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL) môžu byť škodlivé.2-4 Pozrime sa na obidva stavy.

Nízke hladiny LDL cholesterolu

Hladina lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou pod 130 mg/dl (3,4 mmol/l) sa považuje za nízku.1

Príčiny nízkej hladiny LDL cholesterolu

Príčiny nízkej hladiny LDL cholesterolu sa delia na dve kategórie: primárne a sekundárne príčiny.

Primárne príčiny:2

 • familiárna hypobetalipoproteinémia: je to genetický stav, ktorý sa dedí v rodine. Každému, kto trpí týmto ochorením, sa v pečeni ukladá tuk (nealkoholické tukové ochorenie pečene) a má zvýšenú odolnosť voči inzulínu (hormón regulujúci hladinu glukózy v krvi), čo vedie k vysokej hladine glukózy v krvi,
 • mutácie génu proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9): tento stav môže spôsobiť zníženie hladiny LDL cholesterolu o 30 % – 70 %,
 • familiárna kombinovaná hypolipidémia: ktokoľvek s týmto ochorením má zvýšené štiepenie HDL aj LDL, s nízkou hladinou LDL a HDL cholesterolu v krvi,
 • abetalipoproteinémia: je to vzácny dedičný stav. Tento stav môže spôsobiť nezistiteľné hladiny LDL cholesterolu v krvi.

Sekundárne príčiny:3

 • poruchy spôsobujúce malabsorpciu tuku z čreva, napríklad chronická pankreatitída,
 • závažné poruchy pečene,
 • zvýšená činnosť štítnej žľazy,
 • podvýživa.

Príznaky nízkej hladiny LDL cholesterolu

Príznaky nízkej hladiny LDL cholesterolu sú:2,3

 • hnačka,
 • tuk v stolici,
 • vracanie,
 • distenzia brucha,
 • zhoršená koordinácia a rovnováha.

Príznaky nízkej hladiny cholesterolu

Osoba s nízkou hladinou LDL cholesterolu bude mať nedostatok vitamínov A, D, E a K rozpustných v tukoch. Môže tiež viesť k poruche očí, ktorá môže spôsobiť zhoršené videnie v noci a stratu periférneho videnia.2,3

Každý, kto trpí nízkou hladinou LDL cholesterolu, môže potrebovať dopĺňanie vitamínov rozpustných v tukoch a konzumáciu nízkotučnej stravy.2,3

Nízke hladiny HDL cholesterolu

Nízka hladina HDL cholesterolu je veľmi častou abnormalitou lipidov a je jedným z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.4

Nízka hladina HDL cholesterolu je definovaná ako hladina pod 40 mg/dl (1 mmol/l) u mužov a pod 50 mg/dl (1,3 mmol/l) u žien.

Príčiny nízkej hladiny HDL cholesterolu

Primárna príčina:4

 • nedostatok apolipoproteínu A-I alebo štrukturálne mutácie: tento stav vedie k nízkym hladinám HDL cholesterolu. Každý človek s týmto stavom môže trpieť zakalením rohovky alebo ukladaním tuku pod kožou.
 • Nedostatok lecitín-cholesterol acyltransferázy: každý, kto trpí týmto stavom, má nízku hladinu HDL cholesterolu a môže mať príznaky ako zakalenie rohovky, strata bielkovín v moči alebo anémia.

Sekundárne príčiny:4

 • niektoré steroidy,
 • niektoré lieky používané na liečbu vysokej hladiny glukózy v krvi,
 • lieky na zníženie hladiny cholesterolu,
 • rakovina.

Liečba nízkych hladín HDL cholesterolu spočíva v odstránení zodpovedného lieku alebo liečba základného ochorenia.4

Príznaky nízkej hladiny HDL cholesterolu

Medzi príznaky nízkej hladiny HDL cholesterolu patrí (obrázok č. 2):4

Ako spoznať nízku hladinu cholesterolu

 • zakalenie rohovky,
 • usadzovanie tuku pod kožou (kožné xantómy),
 • strata bielkovín v moči.

Obrázok č. 2: Príznaky nízkej hladiny HDL cholesterolu

Zmeny životného štýlu

Ako znížiť hladinu cholesterolu. Úpravy životného štýlu a lieky na zníženie cholesterolu môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Dobrý a zlý cholesterol

Cholesterol naviazaný na molekuly, ktoré ho prenášajú z krvi do pečene, je známy ako dobrý cholesterol. Zatiaľ čo cholesterol naviazaný na molekuly, ktoré mu umožňujú akumuláciu na výstelke krvných ciev, sa označuje ako zlý cholesterol.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. InformedHealth.org. High cholesterol: Overview. 2013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279318/. Accessed on: 5 November 2019.
  2. Welty FK. Hypobetalipoproteinemia and abetalipoproteinemia. Curr Opin Lipidol. 2014;25(3):161–168.
  3. Schonfeld D. Familial hypobetalipoproteinemia: A review. Available at: http://www.jlr.org/content/44/5/878.long. Accessed on: 07 November 2019.
  4. Rader DJ, deGoma EM. Approach to the patient with extremely low HDL-cholesterol. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(10):3399–3407.