Vysoká hladina cholesterolu a kardiovaskulárne ochorenia

Vysoké hladiny lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL) v krvi zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO), ako sú infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Zníženie hladiny cholesterolu v krvi môže chrániť vaše srdce a byť prospešné pre vaše celkové zdravie.

Muž s aktívnym životným štýlom na bicykli

Keď sú hladiny cholesterolu v tele vysoké, existuje veľká pravdepodobnosť vzniku KVO. Kardiovaskulárne ochorenia sú zastrešujúcim výrazom používaným na opis všetkých stavov postihujúcich srdce a obehový systém. Medzi kardiovaskulárne ochorenia patria ochorenia ako cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca a ochorenia periférnych tepien.1

Vzájomná súvislosť medzi cholesterolom a kardiovaskulárnymi ochoreniami

Vzájomná súvislosť medzi cholesterolom a ochorením srdca

Keď hladiny LDL cholesterolu vo vašej krvi stúpajú, prebytočný LDL cholesterol sa ukladá na vnútorných stenách vašich tepien. Tepny sú krvné cievy, ktoré dodávajú krv zo srdca do iných častí tela. Proces akumulácie cholesterolu sa nazýva ateroskleróza a tukové usadeniny sa nazývajú plaky.2

Získajte predstavu o tom, čo je cholesterol.

Usadzovanie povlaku spôsobuje zúženie tepien, čo zase obmedzuje normálny prietok krvi. Postupom času sa tieto tepny upchávajú. Zúžené alebo upchaté tepny môžu zabrániť krvi v účinnom dodávaní kyslíka do vášho srdca, mozgu a ďalších orgánov. Nedostatok kyslíka môže časom viesť k poškodeniu tkaniva postihnutého orgánu. V niektorých prípadoch môže povlaku prasknúť a vytvárať krvné zrazeniny, ktoré by mohli potenciálne blokovať tok krvi v tepne. V závislosti od umiestnenia krvnej zrazeniny môže spôsobiť nasledujúce KVO:2

 • Ak krvná zrazenina blokuje krvnú cievu, ktorá dodáva krv do srdca, môže to spôsobiť infarkt myokardu.
 • Ak krvná zrazenina blokuje krvné cievy dodávajúce krv do mozgu, môže to spôsobiť cievnu mozgovú príhodu.
 • Ak krvná zrazenina blokuje krvnú cievu, ktorá dodáva krv do rúk alebo nôh, môže to spôsobiť ďalšie problémy s krvným obehom. Toto je známe ako ochorenie periférnych artérií.

Ochorenie srdca a cholesterol

Obrázok č. 1: Kardiovaskulárne ochorenie.2

Aké sú rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení?

Rizikové faktory sú faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť toho, že ochorenie bude mať dopad na daného človeka.

Modifikovateľné rizikové faktory možno zmeniť úpravou životného štýlu alebo liekmi. Ďalej nasleduje niekoľko modifikovateľných rizikových faktorov pre KVO:2

 • vysoké hladiny LDL cholesterolu v krvi alebo „zlého“ cholesterolu,
 • nízke hladiny HDL cholesterolu alebo „dobrého“ cholesterolu,
 • vysoké hladiny triacylglycerolov,
 • diabetes mellitus: vysoká hladina glukózy v prípade diabetes mellitus môže poškodiť steny tepien a uľahčiť ukladanie povlakov. Ak sa tukové usadeniny vyskytnú v srdcových tepnách, môžu spôsobiť srdcové ochorenia a infarkt myokardu. Pochopte vzájomný vzťah medzi cholesterolom a cukrovkou.
 • Vysoký krvný tlak
 • Obezita
 • Nezdravé stravovacie návyky: Konzumácia stravy s vysokým obsahom nasýtených a trans-tukov
 • Sedavý životný štýl a nedostatok pohybu
 • Fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu

Medzi nemeniteľné rizikové faktory pre KVO patria:

 • vek: zistilo sa, že hladiny cholesterolu s pribúdajúcim vekom stúpajú,2
 • pohlavie: do veku 50 rokov je riziko KVO u žien oveľa nižšie ako u mužov. Predpokladá sa, že u žien po menopauze je zvýšené riziko vzniku KVO. Výskum tiež naznačuje, že rizikové faktory KVO môžu mať rozdielny vplyv na mužov a ženy. Napríklad cukrovka a fajčenie zvyšujú riziko KVO viac u žien v porovnaní s mužmi,2,3
 • genetika: výskum identifikoval niekoľko génov súvisiacich s KVO,4
 • rodinná anamnéza: súrodenci pacientov s KVO a potomkovia rodičov s KVO sú vystavení zvýšenému riziku vzniku KVO,5
 • etnická príslušnosť: dôkazy naznačujú, že v chorobnosti a úmrtnosti na KVO sú etnické rozdiely. Napríklad podľa výskumu uskutočneného v Spojenom kráľovstve sú obyvatelia južnej Ázie vystavení vyššiemu riziku KVO v porovnaní s bielymi obyvateľmi európskeho pôvodu, zatiaľ čo ľudia afrického karibského pôvodu majú nižšie riziko ischemickej choroby srdca (ICHS), ale vyššie riziko cievnej mozgovej príhody.6

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ktoré zmeny životného štýlu môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu.

Zmeny životného štýlu

Ako znížiť hladinu cholesterolu. Úpravy životného štýlu a lieky na zníženie cholesterolu môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Čo spôsobuje výsokú hladinu cholesterolu

Na hladinu cholesterolu môžu mať vplyv rôzne faktory, ako napríklad životný štýl a zdravotný stav.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Stewart J, Manmathan G, Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: A review of contemporary guidance and literature. JRSM Cardiovasc Dis. 2017;6:2048004016687211.
  2. Lopez EO, Jan A. 2019. Cardiovascular Disease. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535419/. Accessed on: 08 November 2019.
  3. Zhao D, Guallar E, Ouyang P, et al. Endogenous sex hormones and incident cardiovascular disease in post-menopausal women. J Am Coll Cardiol. 2018;71(22):2555–2566.
  4. Abbate R, Sticchi E, Fatini C. Genetics of cardiovascular disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008;5(1):63–66.
  5. Kolber MR, Scrimshaw C. Family history of cardiovascular disease. Can Fam Physician. 2014;60(11):1016.
  6. Tillin T, Hughes AD, Whincup P, et al. Ethnicity and prediction of cardiovascular disease: Performance of QRISK2 and Framingham scores in a U.K. tri-ethnic prospective cohort study (SABRE--Southall And Brent REvisited). Heart. 2014;100(1):60–67.