Ako udržať zdravú hladinu cholesterolu a prečo to niekedy nejde?

Cholesterol je látka, ktorá pripomína tuk a vytvára sa v tele, alebo ju môžeme získať z potravy. Má dôležitú úlohu vo fungovaní každej bunky v tele. Je tiež nevyhnutný pre tvorbu niektorých hormónov a vitamínu D a pomáha pri spracovaní tukov.

Vysoká hladina cholesterolu v krvi sa však často spája so srdcovo cievnymi ochoreniami ako srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda (mozgová porážka). Choroby srdca a ciev, ktoré s ukladaním cholesterolu súvisia sú najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku.

Udržať zdravú hladinu cholesterolu pomáhajú pacientom najmä kvalitná a rozmanitá strava, dostatok pohybu, ktoré môžu byť eventuálne doplnené aj  kvalitnými doplnkami výživy.

Prečo sa hladina cholesterolu môže po čase zvýšiť?

Mnohým pacientom sa však stáva, že aj napriek dobrej životospráve sa hladina tzv. nezdravého LDL cholesterolu po čase opäť zvýši, čím narastá riziko srdcových a iných pridružených ochorení. Nebezpečné však je najmä to, že pacient často netuší, že ku zhoršiu stavu a zvýšeniu hladiny cholesterolu v krvi prišlo, nakoľko nepociťuje žiadne ťažkosti a životosprávu dodržiava stále rovnakú.

Zvýšenú hladinu cholesterolu odhalí až lekár pri odbere krvi, napr. na preventívnej prehliadke. Aj práve preto sú pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára tak dôležité.

Ako je teda možné, že sa stav pacienta zhoršil?

Ak sa pacient dostatočne hýbe a stravuje sa kvalitne, no hladina cholesterolu sa zvýšila, problém je potrebné konzultovať s lekárom, a to najmä u pacientov s rôznymi sprievodnými ochoreniami. Zmeny môžu po prípadne súvisieť, aj so zmenami zloženia výživových doplnkov.

Zmenou legislatívy v roku 2022 prišlo k zníženiu povoleného množstva účinnej látky monakolín K, ktorý sa získava z červenej fermentovanej ryže na množstvo pod 3mg denne, čo pri niektorých doplnkoch výživy môže predstavovať až približne 3 násobný pokles množstva.

Práve výrazne zníženie množstva účinnej látky môže u pacienta znamenať návrat k pôvodným, vyšším hodnotám LDL cholesterolu aj napriek tomu, že stále poctivo cvičí a zdravo a kvalitne sa stravuje.

V čom je Armolipid PLUS iný

ArmoLIPID Plus® je výživový doplnok a skladá zo 6 účinných zložiek: berberínu, polikozanolu,monakolínu K, kyseliny listovej a prírodných antioxidantov.

 prirodne zlozenie vyzivoveho doplnku Armolipid PLUS

*prírodné zloženie výživového doplnku ArmoLIPID Plus®.

Práve táto kombinácia prírodných látok znamená, že aj zníženie hodnoty monakolínu K (z pôvodnej hodnoty 3mg/ denne na hodnotu 2,8 mg/denne) nemá zásadný vplyv na účinnosť tohoto doplnku výživy.

Výsledky sú tak dlhodobo stabilné, ideálne v prípade, že sú doplnené pestrou stravou a pohybom. Rozhodne však naďalej odporúčame pravidelné kontroly a krvné odbery u vášho lekára.

Kúpiť Armolipid PLUS

ArmoLIPID PLUS® je kombinácia zložiek, ktoré harmonicky pôsobia, aby podporili pozitívne účinky vhodnej stravy a zdravého životného štýlu.

Kúpte tu

Armolipid PLUS

ArmoLIPID Plus® je výživový doplnok, ktorý obsahuje suchý extrakt dráča indického (Berberis aristata). Táto zložka pomáha kontrolovať plazmatický cholesterol a triglyceridy. Je určený na použitie v kombinácii s pestrou a vyváženou stravou a zdravým životným štýlom1.

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020