Zdravotnícky personál z Viatrisu

Náš tím zdravotníckych odborníkov pozostáva z lekárov a zdravotníckych pracovníkov z rôznych terapeutických oblastí. Celý obsah, ktorý obsahuje lekárske informácie a rady, bol skontrolovaný a schválený našimi zamestnancami, ktorí majú príslušné zdravotnícke  znalosti alebo akreditáciu, ako sú lekári, doktorandi, farmaceuti alebo iní zdravotnícki  odborníci. Tento tím nám pomáha zaistiť presnosť, aktuálnosť a dôveryhodnosť našich lekárskych informácií.