Cholesterol a infarkt myokardu

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť ukladanie tukových látok v cievach a spôsobiť upchatie ciev. To môže pripraviť podmienky pre rozvoj stavov, akým je infarkt myokardu.

Manželský pár na turistike

K infarktu myokardu dôjde, keď blokáda vo vašej tepne zabráni tomu, aby sa krv bohatá na kyslík dostala do vášho srdca.1

Nadbytočný cholesterol v krvi môže spôsobiť hromadenie povlakov alebo tukových usadenín vo vašich tepnách. K väčšine infarktov myokardu dochádza vtedy, keď sa vo vnútri tepny vytvorí krvná zrazenina po dislokácii tukovej usadeniny zo steny tepny. Tieto tukové usadeniny môžu upchať vaše tepny, čo zase môže znížiť prietok krvi a spôsobiť infarkt myokardu.1

Pochopte vzťah medzi cholesterolom a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Aké sú príznaky infarktu myokardu?

Najčastejším príznakom infarktu myokardu je bolesť na hrudníku, ktorú pacienti zvyčajne opisujú ako pocit tlaku alebo ťažobu. Bolesť na hrudníku sa často šíri do ľavého ramena, krku alebo paží a môže sa vyskytovať pravidelne alebo môže pretrvávať. Príznaky u mužov a žien sa môžu mierne líšiť.1

Medzi ďalšie príznaky infarktu myokardu patria:1

 • potenie,
 • nevoľnosť,
 • bolesť brucha,
 • dýchavičnosť,
 • točenie hlavy a náhly pokles krvného tlaku.

Diagnóza infarktu myokardu

Infarkt myokardu je naliehavý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu. Zdravotnícki pracovníci vykonajú nasledujúce testy, aby lepšie pochopili stav pacienta:1,2

 • elektrokardiograf (EKG): počas EKG sa pomocou elektród pripojených k pokožke deteguje elektrická aktivita vášho srdca. Keďže srdcové tkanivá sa počas infarktu poškodia, srdcové svaly nepracujú tak, ako keď fungujú normálne. Táto abnormalita vo svalovom tkanive sa deteguje a zaznamenáva sa na EKG,1-3
 • testy srdcových biomarkerov: srdcové biomarkery sú molekuly uvoľňované do krvi počas srdcových abnormalít, ako sú infarkty myokardu. Jedným z takýchto biomarkerov je srdcový troponín. Hodnotenie hladín troponínu v krvi pomáha zistiť poškodenie srdca,1,2
 • medzi ďalšie laboratórne testy, ktoré sa majú vykonať, patrí kompletný krvný obraz, lipidový profil, testy funkcie obličiek a metabolický panel (biochémia krvi),1,2
 • môžu sa tiež vykonať zobrazovacie vyšetrenia, ako je EKG, a sonografia karotíd angiografia, rádionuklidové zobrazovanie a zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie srdca (MR srdca).1,2

Aké sú komplikácie infarktu myokardu?

Po infarkte myokardu môžu nastať viaceré komplikácie. Niektoré z nich sú uvedené nižšie:

 • arytmie: nepravidelný srdcový rytmus – tlkot srdca, ktorý je buď príliš rýchly alebo príliš pomalý,1,4
 • kongestívne srdcové zlyhávanie: srdce bije veľmi slabo a človek sa cíti vyčerpaný a bez dychu,1,4
 • kardiogénny šok: náhly pokles krvného tlaku, v dôsledku ktorého srdce nemôže dodať dostatok krvi na to, aby telo mohlo adekvátne fungovať,1,4
 • zástava srdca: stav, keď srdce náhle prestane fungovať,1,4
 • ruptúra srdca: zriedkavý stav, pri ktorom prasknú srdcové svaly, steny alebo chlopne,1,4
 • perikarditída: zápal osrdcovníka (obal tvoriaci  dutinu, v ktorej je uložené srdce), ktorý vedie k vážnym bolestiam na hrudníku.1,4,5

Možnosti liečby infarktu myokardu

Čím skôr sa niekto pri infarkte myokardu lieči, tým väčšie sú jeho šance na prežitie. Medzi okamžité možnosti liečby infarktu myokardu patria:

 • primárna perkutánna koronárna intervencia (PCI): primárna perkutánna koronárna intervencia je chirurgický zákrok, ktorý sa používa na otvorenie upchatej tepny a obnovenie prietoku krvi. V niektorých prípadoch je možné zaviesť sieťovú trubicu nazývanú stent na otvorenie tepny a obnovu normálneho prietoku krvi,6
 • na okamžitú liečbu sa používajú aj lieky ako nitráty, betablokátory a inhibítory krvných doštičiek.1

Na dlhodobú kontrolu sa predpisujú nasledujúce lieky:1

 • lieky znižujúce hladinu lipidov, ako sú statíny,
 • antitrombotická liečba liekmi, ako je kyselina acetylsalicylová,
 • inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE),
 • beta-blokátory,
 • liečba antagonistami mineralokortikoidových receptorov,
 • lieky znižujúce hladinu glukózy u ľudí s cukrovkou.

Ako sa môžete chrániť pred infarktom myokardu?

Regulácia hladiny cholesterolu v krvi môže pomôcť znížiť riziko infarktu myokardu. Najlepším spôsobom, ako znížiť hladinu cholesterolu, je vyhýbať sa konzumácii nasýtených a trans-tukov, kontrolovať telesnú hmotnosť, cvičiť, nefajčiť a obmedzovať príjem alkoholu (obrázok č. 1).1

Tipy ako znížiť cholesterol

Obrázok č. 1: Spôsoby znižovania hladiny cholesterolu.1

Telesná hmotnosť a fyzická aktivita

Chudnutie a udržiavanie aktívneho životného štýlu pomáha znižovať hladinu cholesterolu a komplikácie spojené s vysokou hladinou cholesterolu.

Čítaj viac

Zdravé stravovanie

Zdravé stravovanie je kľúčovou zložkou pre udržanie zdravia, najmä pri vysokej hladine cholesterolu. Prečítajte si viac o zdravom stravovaní.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020