Všetko, čo potrebujete vedieť o teste na cholesterol

Bol vám odporúčaný krvný test na cholesterol a neviete o ňom veľa? Alebo sa chcete dozvedieť viac o krvných testoch na cholesterol? Nehľadajte ďalej. Tento článok podrobne popisuje test na zistenie hladiny cholesterolu.

Športujúca žena na pláži

Cholesterol  je dôležitý pre vaše telo na rôzne funkcie, napríklad na produkciu hormónov a vitamínov. Pretože je nerozpustný v krvi, obsahuje rôzne častice známe ako lipoproteíny, ktoré napomáhajú ich cirkulácii. Medzi hlavné lipoproteíny patrí lipoproteín s vysokou hustotou (HDL), lipoproteín s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteín s veľmi nízkou hustotou (VLDL). Tieto lipoproteíny tiež pomáhajú pri transporte triglyceridov na miesto určenia.1 Vysoká hladina cholesterolu, najmä vysoká hladina LDL cholesterolu, zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a cievnej mozgovej príhody. Na posúdenie tohto rizika vám lekár môže odporučiť test na zistenie hladiny cholesterolu.

Čo je to krvný test na určenie hladiny cholesterolu?

Je to krvný test, ktorý meria hladiny rôznych druhov cholesterolu a niektorých tukov v krvi.2

Kto potrebuje test na cholesterol?

Váš lekár môže požiadať o test na cholesterol ako súčasť rutinného vyšetrenia alebo o skríning kardiovaskulárnych ochorení, ak máte nasledujúce rizikové faktory: 1,2

 • Mužské pohlavie
 • Fajčenie
 • Kardiovaskulárne ochorenia v rodinnej anamnéze
 • Obezita
 • Málo pohybu
 • Zdravotné stavy, ako je cukrovka a hypertenzia
 • Strava bohatá na nasýtené tuky

Čo sa stane počas testu?

Zdravotnícky pracovník odoberie krv z cievy vo vašej paži pomocou malej ihly. Malé množstvo krvi sa odoberie do injekčnej liekovky alebo skúmavky. 2 

Príprava pred testom

Váš lekár vám môže alebo nemusí odporučiť, aby ste boli nalačno. 2

Interpretácia krvného testu na cholesterol

Váš lekár  vám bude na základe zistených hodnôt interpretovať hladinu cholesterolu ako normálnu, strednú, vysokú alebo veľmi vysokú (tabuľka 1). 1,3–4

Tabuľka 1: Hodnoty rôznych hladín cholesterolov.1,3,4

Cholesterol s vysokou hustotou lipoproteínov

Cholesterol s nízkou hustotou lipoproteínov

Triacylglyceroly

Normálna

Úrovne nad 40 mg / dl (1 mmol / l) u mužov a nad 50 mg / dl (1,3 mmol / l) u žien

<3 mmol / L (115 mg / dl)

nalačno <1,7 mmol/L (150 mg/dL)

nie nalačno <2 mmol/L (175 mg/dL)

Vysoká hranica (mierna)

130 až 159 mg/dL

500 až 886 mg/dL

Vysoká

Väčšie alebo rovné 60

160 až 189 mg/dL

-

 Veľmi vysoká
   Väčšia ako 190 mg/dL
 Väčšia ako 886 mg/dL
 Nízka
 Nižšia ako 40 mg/dL
   

Vaše krvné testy môžu zahŕňať aj nasledujúce testy na cholesterol: 1,3,4

 • Celková hladina cholesterolu: Úrovne nižšie ako 5,2 mmol/l
 • Non-HDL cholesterol: nalačno <3,8 mmol / l (145 mg / dL) a nie nalačno <3,9 mmol / l (150 mg / dL)
 • Apolipoproteín A1:> 1,25 g / l (125 mg / dL)
 • Apolipoproteín B: <1,0 g / l (100 mg / dL)
 • Lipoproteín (a): <50 mg / dl

Výklad: Vyššie hladiny cholesterolu, okrem HDL, majú nepriaznivý vplyv na zdravie a zvyšujú riziko srdcových ochorení. Na druhej strane vás vysoké alebo normálne hodnoty HDL cholesterolu chránia pred kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Objavte informácie o výživových doplnkoch na kontrolu hladín cholesterolu.

Odhad rizika metabolického syndrómu

Na základe vašich hladín cholesterolu môže byť váš zdravotnícky pracovník schopný predpovedať vaše riziko metabolického syndrómu. Lekári pri odhadovaní rizika berú do úvahy nasledujúce: 3

 • Hladina HDL cholesterolu: menej ako 1,03 mmol/l u mužov a menej ako 1,3 mmol/l u žien
 • triacylglyceroly: Vyššie alebo rovné 3,9 mmol/l alebo lieky na zvýšené hladiny triglyceridov
 • Hladina glukózy v krvi: vyššia alebo rovná 2,6 mmol/l alebo lieky na zvýšenú hladinu glukózy v krvi
 • Obezita: Pas je väčší alebo rovný 102 cm u mužov alebo 88 cm u žien
 • Krvný tlak: vyšší alebo rovný 130/85 mmHg alebo liek na hypertenziu

Odhad rizika kardiovaskulárnych ochorení

Okrem metabolického syndrómu môžu vaše hladiny cholesterolu pomôcť lekárovi odhadnúť riziko kardiovaskulárnych príhod, ako sú srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda (tabuľka 2) .5

Tabuľka 2: Riziko kardiovaskulárnych príhod5

Riziko

Súvisiace faktory

Veľmi vysoké riziko

 • Predchádzajúce srdcovo-cievne príhody, ako je angina pectroris alebo infarkt myokardu
 • Diabetes mellitus s komplikáciami, ako je neuropatia alebo retinopatia
 • Závažné chronické ochorenie obličiek, napríklad zlyhanie obličiek
 • Rodinná anamnéza srdcových porúch alebo iných rizikových faktorov

Vysoké riziko

 • Triacylglyceroly ˃8,02 mmol/l
 • Lipoproteíny s nízkou hustotou˃4,9 mmol/l
 • Krvný tlak> 180/110 mmHg
 • Rodinná anamnéza srdcových ochorení bez ďalších rizikových faktorov
 • Diabetes mellitus> 10 rokov bez poškodenia orgánov
 • Stredne závažné chronické ochorenie obličiek

Mierne riziko

 • Mladý pacient (do 35 rokov)
 • Diabetes mellitus <10 rokov

Nízke riziko

 • Absencia rizikových faktorov

Na základe vyššie uvedených faktorov bude váš lekár schopný vypočítať riziko akejkoľvek kardiovaskulárnej príhody. Desaťročné riziko srdcových ochorení je nasledovné: 3

 • Nízke riziko: menej ako 5%
 • Stredné riziko: 5% až 7,4%
 • Vysoké riziko: 7,5% až 19,9%
 • Veľmi vysoké riziko: väčšie alebo rovné 20%

Teraz, keď už viete, aké sú dôležité hladiny cholesterolu, prediskutujte so svojím lekárom úpravy životného štýlu, aby ste predišli riziku metabolického syndrómu alebo srdcových ochorení.

  Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

Zmeny životného štýlu

Ako znížiť hladinu cholesterolu. Úpravy životného štýlu a lieky na zníženie cholesterolu môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020