Príznaky vysokých hladín cholesterolu

Pýtate sa, prečo je dobrý nápad udržiavať hladinu cholesterolu pod kontrolou? Chcete poznať príznaky vysokých hladín cholesterolu? Ste na správnom mieste. Tento článok sa venuje komplikáciám a príznakom, ktoré sú výsledkom vysokej hladiny cholesterolu, a tomu, ako to môže váš lekár zvládnuť.

Rodina na spoločnom obede vonku

Hladina cholesterolu v optimálnom rozmedzí je pre zdravé telo nevyhnutná. Problém nastáva vtedy, keď sú hladiny cholesterolu vyššie ako normálne.1 Ako však možno zistiť, či sú hladiny cholesterolu vysoké?

Samotná vysoká hladina cholesterolu nespôsobuje žiadne príznaky. Dlhodobá abnormálna hladina cholesterolu však môže spôsobiť poruchy srdca a krvných ciev, ktoré následne spôsobujú rôzne príznaky.2

Pred pochopením príznakov je dôležité vedieť, ako abnormálne hladiny cholesterolu spôsobujú tieto poruchy. Cholesterol viazaný na lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL-C), teda dobrý cholesterol, prenáša prebytočný cholesterol prítomný v tele do pečene. Na druhej strane, cholesterol viazaný na lipoproteín s nízkou hustotou (LDL-C), teda zlý cholesterol, prenáša cholesterol z pečene do buniek. Vysoká hladina zlého cholesterolu spôsobuje kardiovaskulárne choroby a cievnu mozgovú príhodu.1,2

Prečítajte si viac o dobrom a zlom cholesterole.

Ako k tomu teda dochádza? Ak je hladina HDL cholesterolu nižšia ako normálna, telo nie je schopné prenášať prebytočný cholesterol z buniek do pečene. Vysoká hladina LDL cholesterolu navyše spôsobuje akumuláciu cholesterolu v stenách krvných ciev, v dôsledku čoho sa zužujú a tvrdnú (obrázok č. 1).1,2 Tieto zúžené a stuhnuté krvné cievy prenášajú znížené množstvo krvi do srdca, čo vedie k cievnej mozgovej príhode a kardiovaskulárnym ochoreniam.1,2 Vysoká hladina cholesterolu spôsobuje určité stavy, pričom sa vyskytujú aj určité viditeľné príznaky týchto stavov.

Obrázok č. 1: Normálna tepna v porovnaní s tepnou zúženou cholesterolom.1,2

Cholesterol v tepne

Objavte príčiny vysokých hladín cholesterolu

Ischemická choroba srdca

Ochorenie srdca a cholesterol

Obrázok č. 2: Ischemická choroba srdca.3

Tento stav je spôsobený kôrnatením a zúžením veľkých krvných ciev, ktoré dodávajú krv do srdca (obrázok č. 2).3 Keďže krvné cievy prenášajú do srdca kyslík, znížený prietok krvi a prísun kyslíka do srdca spôsobuje bolesť na hrudníku počas činnosti a dýchavičnosť.

Príznaky ischemickej choroby srdca:3–6

 • pocit zovretia v oblasti hrudníka,
 • bolesť na hrudníku, ktorá vystreľuje do nadlaktia, chrbta, čeľuste a brucha,
 • nevoľnosť,
 • vracanie,
 • abnormálny srdcový rytmus,
 • nadmerné potenie,
 • dýchavičnosť,
 • slabý pulz,
 • závrat,
 • únava,
 • kašeľ,
 • ťažkosti s rozprávaním,
 • potenie a zimnica,
 • studená a spotená pokožka.

Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda

Obrázok č. 3: Zúžená tepna zásobujúca mozog.6,7

Stvrdnuté a zúžené tepny spôsobujú zníženie prívodu krvi do mozgu (obrázok č. 3), čo má za následok:6,7

 • slabosť alebo necitlivosť na jednej strane tela,
 • ťažkosti s rozprávaním,
 • ťažkosti s porozumením,
 • neschopnosť chodiť,
 • ťažkosti s prehĺtaním,
 • neschopnosť vidieť na jedno alebo obidve oči,
 • náhla bolesť hlavy,
 • strata pamäti alebo koncentrácie,
 • závrat,
 • strata kontroly nad vylučovaním stolice alebo moču,
 • strata koordinácie alebo rovnováhy.

Význam poznania príznakov vysokej hladiny cholesterolu

Keďže príznaky vysokej hladiny cholesterolu nie sú viditeľné, je nevyhnutné pravidelne ich kontrolovať, aby sa predišlo komplikáciám spojeným s cholesterolom.2 Európska kardiologická spoločnosť/Európska spoločnosť pre aterosklerózu odporúča kontrolovať hladinu cholesterolu, najmä hladinu LDL-C a celkového cholesterolu u dospelých nad 40 rokov. Kontrola hladiny cholesterolu sa tiež odporúča u vysoko rizikových osôb, aby sa znížilo riziko kardiovaskulárnych príhod.8 Okrem toho znalosť príznakov srdcových porúch spojených s vysokou hladinou cholesterolu pomáha pri identifikácii stavu a včasnom využití lekárskej pomoci, čo zlepšuje prognózu stavu.6 Okrem toho môže byť užitočné pod lekárskym dohľadom užívať výživové doplnky a funkčné jedlá spolu so zavedením zmien životného štýlu, ako sú úpravy stravovania a cvičenie.

Liečba príznakov spojených s vysokými hladinami cholesterolu

Prítomnosť príznakov ischemickej choroby srdca alebo cievnej mozgovej príhody si vyžaduje ďalšie vyhodnotenie. V prípade príznakov, ktoré naznačujú srdcovú poruchu alebo mozgovú príhodu, sa odporúča okamžite vyhľadať lekára. Len čo sa akútna epizóda ustáli, lekár navrhne spolu s liekmi úpravy životného štýlu.6

Tu sa dozviete viac o liečbe kardiovaskulárnych alebo cievnych mozgových príhod.

Zmeny životného štýlu

Ako znížiť hladinu cholesterolu. Úpravy životného štýlu a lieky na zníženie cholesterolu môžu pomôcť znížiť hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Test na cholesterol

Test na cholesterol pomáha lekárovi poznať hladinu cholesterolu a iných druhov tukov v tele.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020