Cholesterol a cievna mozgová príhoda

Ateroskleróza spôsobuje zúženie krvných ciev dodávajúcich krv do mozgu. V niektorých prípadoch môže dôjsť k upchatiu krvných ciev, čo vedie k cievnej mozgovej príhode.

Muž na bicykli

Cievna mozgová príhoda je spôsobená zhoršeným prietokom krvi do mozgu, ktorý môže byť dôsledkom upchatia krvných ciev alebo krvných zrazenín. Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody: ischemická cievna mozgová príhoda a hemoragická cievna mozgová príhoda. Asi 85 % cievnych mozgových príhod je ischemickej povahy, zvyšok je hemoragický.1,2

Ischemické cievne mozgové príhody sú spôsobené nedostatkom prietoku krvi do mozgového tkaniva, čo môže byť spôsobené krvnými zrazeninami tvorenými tukovými usadeninami vo vnútri ciev prostredníctvom procesu nazývaného ateroskleróza. Krvné zrazeniny môžu blokovať tok normálnej krvi v cievach, čo vedie k zhoršeniu prívodu krvi do mozgu (obrázok č. 1).1,2

Hemoragická cievna mozgová príhoda je spôsobená prasknutím krvnej cievy v mozgu, čo vedie k úniku krvi do okolitých tkanív (obrázok č. 1).3

Cievna mozgová príhoda v dôsledku zvýšeného cholesterolu

Obrázok č. 1: Druhy cievnej mozgovej príhody.1,2

Nasledujúce príznaky sú bežné príznaky cievnej mozgovej príhody:4

 • náhla slabosť,
 • necitlivosť,
 • známky paralýzy,
 • problémy s rečou,
 • problémy so zrakom,
 • závraty,
 • problémy s chôdzou,
 • silná bolesť hlavy.

Keď má človek cievnu mozgovú príhodu, zvyčajne býva postihnutá iba jedna strana tela. Ďalšie možné príznaky sú nevoľnosť a vracanie.4

Môže vysoká hladina cholesterolu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku je áno. Niektoré stavy sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku cievnej mozgovej príhody. Vysoká hladina cholesterolu v krvi je jedným z takýchto stavov. Príliš vysoké množstvo cholesterolu v krvi môže viesť k ateroskleróze (hromadeniu tukových usadenín v tepnách). To môže spôsobiť stuhnutie a zúženie tepien, čo znemožňuje normálny prietok krvi. Ateroskleróza zvyšuje pravdepodobnosť vzniku krvnej zrazeniny.1,2

Prečítajte si dôvody vysokej hladiny cholesterolu.

Medzi ďalšie dôležité faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku mozgovej príhody, patrí vysoký krvný tlak, pretrvávajúci abnormálny srdcový rytmus (fibrilácia predsiení), fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, obezita a cukrovka (obrázok č. 2).1,2

Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody

Obrázok č. 2: Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody.1,2

Je možné výrazne znížiť riziko cievnej mozgovej príhody vykonaním jednoduchých úprav životného štýlu, aby ste sa vyhli problémom ako ateroskleróza a vysoký krvný tlak.1

Pochopte vzťah medzi cholesterolom a rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Diagnostické testy na cievnu mozgovú príhodu

Cievna mozgová príhoda je naliehavý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu. Pri hospitalizácii bude počiatočné hodnotenie zahŕňať vyšetrenie dýchacích ciest, dýchania, krvného obehu a životných funkcií. Ďalej zdravotnícky pracovník vykoná komplexné testovanie s cieľom posúdiť príčinu príznakov a začať príslušnú liečbu.2

Testy zvyčajne zahŕňajú počítačovú tomografiu (CT) alebo magnetickú rezonanciu (MR). Tieto techniky zobrazovania mozgu pomôžu vylúčiť hemorágiu alebo krvácanie do mozgu. Tieto testy musia byť vykonané promptne počas prvých 20 minút od výskytu ťažkostí.2

Môže sa tiež vykonať elektrokardiogram (EKG, a sonografia karotíd). Môžu sa vykonať laboratórne testy na stanovenie troponínu, kompletného krvného obrazu, a sonografia karotíd, elektrolytov, dusíka z močoviny v krvi (BUN), kreatinínu (Cr) a koagulačných faktorov.2

S cieľom vylúčiť hypoglykémiu ako príčinu neurologických abnormalít sa vykonáva tiež kontrola glukózy odberom z prsta.2

Ako sa liečia cievne mozgové príhody?

Cieľom akejkoľvek liečby mozgovej príhody je zachrániť život a čo najviac minimalizovať škody. Typ liečby závisí od typu cievnej mozgovej príhody.4

V prípade ischemickej cievnej mozgovej príhody sa lekári spravidla snažia pomocou liekov alebo katétra čo najskôr rozbiť krvnú zrazeninu. V niektorých prípadoch musí byť krvácanie do mozgu zastavené chirurgickým zákrokom.3,4

 • Altepláza je enzým, ktorý pomáha rozpúšťať krvné zrazeniny. Lekár môže pacienta vyšetriť a skontrolovať, či je dobrým kandidátom na liečbu alteplázou.3
 • Trombektómia je núdzový zákrok, ktorý sa vykonáva na odstránenie krvných zrazenín a obnovenie prietoku krvi do mozgu.3

Medzi ďalšie lieky používané na liečbu cievnej mozgovej príhody patria:3

 • antikoagulanciá a antiagreganciá: môžu byť predpísané na zníženie pravdepodobnosti tvorby zrazeniny v budúcnosti.3
 • lieky na zníženie hladiny cholesterolu: predpisujú sa na zníženie hladiny cholesterolu. Je dokázané, že lieky používané na zníženie hladiny cholesterolu znižujú riziko cievnej mozgovej príhody. Tieto lieky znižovaním hladín lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL-C) pomáhajú predchádzať tvorbe povlakov a následne cievnej mozgovej príhode a srdcovým ochoreniam.3,5
 • lieky na zníženie krvného tlaku: predpisujú sa, ak má pacient vysoký krvný tlak.3

Skoncovanie s fajčením

Skoncovanie s fajčením má nespočetné množstvo zdravotných výhod, najmä ak sú vaše hladiny cholesterolu vysoké.

Čítaj viac

Čo spôsobuje výsokú hladinu cholesterolu

Na hladinu cholesterolu môžu mať vplyv rôzne faktory, ako napríklad životný štýl a zdravotný stav.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020