Cholesterol a ateroskleróza

Ateroskleróza je stav, pri ktorom sa vo vašich krvných cievach, teda tepnách, hromadia tukové usadeniny alebo plaky. Môže to spôsobiť zúženie krvných ciev a znížiť prietok krvi bohatej na kyslík do rôznych častí tela. Ateroskleróza môže viesť k vážnym komplikáciám, ako je infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

Couple walking among sunflowers

Cholesterol je dôležitá zložka potrebná pre normálne fungovanie tela – je nevyhnutnou súčasťou bunkových membrán a tiež sa podieľa na syntéze životne dôležitých hormónov. Prebytok cholesterolu v krvi však znamená aj zvýšené riziká vzniku kardiovaskulárnych ochorení.1

Cholesterol sa produkuje v pečeni a iba malé percento cholesterolu pochádza z našej stravy. Krv prenáša cholesterol z pečene do ďalších orgánov a tkanív v tele. Prebytočný cholesterol sa transportuje späť do pečene.1

Keďže je cholesterol nerozpustný vo vode (alebo krvi), balí sa do malých častíc nazývaných lipoproteíny a potom sa transportuje po celom tele. Lipoproteíny zahŕňajú hlavne cholesterol, bielkoviny a tuky (lipidy). V závislosti od hustoty týchto častíc existujú dva rôzne druhy lipoproteínov: LDL alebo lipoproteín s nízkou hustotou a HDL alebo lipoproteín s vysokou hustotou.1

Lipoproteín s nízkou hustotou transportuje cholesterol z pečene do zvyšných častí tela. Vysoká hladina LDL cholesterolu môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenia, preto sa tiež označuje ako „zlý“ cholesterol. Lipoproteín s vysokou hustotou transportuje cholesterol späť do pečene z orgánov a tkanív tela. Vysoká hladina HDL cholesterolu je spojená s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení. HDL cholesterol sa preto označuje ako „dobrý“ cholesterol.1

Pochopte dôvody vysokej hladiny cholesterolu.

Je ateroskleróza spôsobená vysokými hladinami cholesterolu?

Výskumy ukazujú, že zvýšené hladiny LDL cholesterolu súvisia so zvýšeným rizikom vzniku procesov, ktoré podporujú aterosklerózu alebo ukladanie tukov v cievach. Usadeniny lipoproteínov v stenách krvných ciev vyvolávajú zápalovú reakciu, ktorá podporuje vznik aterosklerózy. Je známe, že ateroskleróza zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.2

Tepna upchatá cholesterolom

Obrázok č. 1: Hromadenie cholesterolu v cievach.2

Zápal môže vzniknúť v ktorejkoľvek krvnej cieve v tele. Klinický význam má najmä zápal, ktorý sa vyskytuje v krvných cievach prenášajúcich krv do mozgu a srdca.1

 • Zúženie krvných ciev, ktoré dodávajú krv do srdca (koronárne cievy), môže brániť prietoku krvi do srdcových svalov, čo môže spôsobiť srdcový infarkt.
 • Ak sa vytvorí prekážka v cieve, ktorá dodáva krv do mozgu, môže to viesť k cievnej mozgovej príhode.

Zistite viac o cholesterole a kardiovaskulárnych ochoreniach.

Rizikové faktory vzniku aterosklerózy

Medzi hlavné rizikové faktory vzniku aterosklerózy patria:3

 • Vysoký LDL cholesterol a nízky HDL cholesterol
 • Vysoký krvný tlak
 • Fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu
 • Cukrovka
 • Obezita
 • Nedostatok fyzickej aktivity
 • Nezdravé stravovanie: konzumácia potravín s vysokým obsahom nasýtených a trans-tukov, cholesterolu, soli a cukru
 • Vyšší vek: riziko aterosklerózy sa zvyšuje s postupujúcim vekom.
 • Rodinná anamnéza

Liečba aterosklerózy

Možnosti liečby aterosklerózy zahŕňajú úpravy životného štýlu, lieky a lekárske postupy alebo chirurgické zákroky.3

Konečným cieľom liečby je:3

 • zníženie tvorby krvných zrazenín,
 • prevencia ochorení spôsobených aterosklerózou,
 • spomalenie alebo zastavenie hromadenia tukových usadenín alebo povlaku,
 • poskytnutie úľavy od príznakov,
 • rozšírenie zablokovaných tepien.

Vzdanie sa alkoholu

Vzdanie sa alkoholu Konzumácia alkoholu môže mať vplyv na hladinu vášho cholesterolu.

Čítaj viac

Čo spôsobuje výsokú hladinu cholesterolu

Na hladinu cholesterolu môžu mať vplyv rôzne faktory, ako napríklad životný štýl a zdravotný stav.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020