Zverejnené usmernenia ESC/EAS na liečbu dyslipidémií

Pokyny Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) z roku 2019 týkajúce sa dyslipidémie poskytujú dôležité odporúčania týkajúce sa liečby pacientov, ktoré môžu klinickým lekárom pomôcť účinne a bezpečne znížiť kardiovaskulárne riziko (KV) prostredníctvom úpravy lipidov.

Podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) z roku 2019 by sa hladiny cholesterolu s nízkou hustotou lipoproteínov (LDL) mali čo najviac znižovať, aby sa zabránilo kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO), najmä u pacientov s vysokým a veľmi vysokým rizikom.

Toto usmernenie odporúča, aby pacienti s veľmi vysokým rizikom (v primárnej aj sekundárnej prevencii) dosiahli cieľovú hladinu LDL-C < 55 mg/dl alebo < 1,4 mmol/l a minimálne 50 % zníženie oproti východiskovým hladinám LDL-C. U pacientov s vysokým rizikom usmernenie odporúča cieľ LDL-C < 70 mg/dl alebo < 1,8 mmol/l a minimálne 50 % zníženie oproti východiskovým hladinám LDL-C.

Table Data

Tabuľka č. 1: Intervenčné stratégie ako funkcia celkového rizika KV a hladín LDL cholesterolu.

KV = kardiovaskulárny; LDL-C = lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou; SCORE: systematický odhad koronárnych rizík; a: trieda odporúčaní; b: úroveň dôkazu.

Podľa pokynov môžu úpravy stravy u ľudí so zvýšeným kardiovaskulárnym (KV) rizikom pomôcť upraviť hladiny LDL-C, triglyceridov v plazme a lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL-C).

Úpravy stravy na zlepšenie celkového profilu lipoproteínov.

Medzi úpravy stravy odporúčané v pokynoch ESC/EAS patrí:

 1. Vyhýbanie sa trans tukom je kľúčovým opatrením prevencie KVO pomocou stravy. Konzumácia nasýtených tukov by mala byť < 10 % celkového kalorického príjmu a mala by sa naďalej znižovať (< 7 % energie) za prítomnosti hypercholesterolémie.
 2. Keďže stravovanie s vyšším aj nižším percentom sacharidov súvisí so zvýšenou úmrtnosťou, príjem sacharidov by sa mal pohybovať medzi 45 – 55 % celkového energetického príjmu. Na kontrolu lipidov v plazme sa odporúča strava s modifikovaným množstvom tukov, ktorá poskytuje 25 – 40 g vlákniny denne vrátane ≥ 7 – 13 g rozpustnej vlákniny.
 3. Na základe účinkov znižujúcich hladinu LDL-C je možné zvážiť funkčné potraviny s rastlinnými sterolmi/stanolmi (≥ 2 g/deň k hlavnému jedlu) u týchto osôb:
  • u osôb s vysokou hladinou cholesterolu so stredným alebo nízkym globálnym KV rizikom, ktoré nespĺňajú podmienky na farmakoterapiu,
  • ako doplnok k farmakologickej liečbe u vysoko a veľmi vysoko rizikových pacientov, ktorí nedosahujú cieľové hladiny LDL-C pri užívaní statínov alebo nemôžu byť liečení statínmi,
  • u dospelých a detí (vo veku > 6 rokov) s familiárnou hypercholesterolémiou v súlade s aktuálnymi pokynmi. O nutraceutikách obsahujúcich purifikovanú červenú fermentovanú ryžu možno uvažovať spolu s úpravami stravy a životného štýlu u ľudí so zvýšenými koncentráciami cholesterolu v plazme, ktorí z dôvodu ich globálneho KV rizika nespĺňajú podmienky na liečbu statínmi. Získajte viac informácií o používaní červenej fermentovanej ryže na kontrolu hladín cholesterolu.
 4. Potraviny alebo výživové doplnky obohatené o glukán sú dobre znášané, účinné a odporúčané na znižovanie LDL-C.

ArmoLIPID PLUS®

ArmoLIPID PLUS® je doplnok výživy, ktorý môže pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu okrem zdravej stravy a cvičenia.

Čítaj viac

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), Eur Heart J. 2019; pii: ehz455