Hypercholesterolémia

Hypercholesterolémia je v klinickej praxi často pozorovaným stavom. Je to jeden z kľúčových modifikovateľných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a v dostupných skríningových metódach a možnostiach liečby už došlo k významnému pokroku.

Male doctor sitting with patient

Hypercholesterolémiu alebo vysoký cholesterol možno definovať ako:1

 • Lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou (LDL-C) vyšší ako 4,9 mmol/l, alebo
 • LDL- cholesterol vyšší ako 4,1 mmol/l s jedným závažným rizikovým faktorom, alebo
 • LDL- cholesterol vyšší ako 3,4 mmol/l s dvoma kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi.

Asi 33 % prípadov ischemickej choroby srdca je na celom svete spôsobených hypercholesterolémiou. Hypercholesterolémia je vysoko rozšírená v západných krajinách. Prevalencia hypercholesterolémie v Európe sa odhaduje na ohromujúcich 54 %.2

Ak sa hypercholesterolémia správne nelieči, môže viesť k vážnym komplikáciám, ako sú ischemická choroba srdca, mozgové príhody a ochorenia periférnych ciev. Zvýšené častice LDL prenikajú do intimy ciev, kde ich zachytia proteoglykány. V intime podporuje oxidačne modifikovaný LDL zápal a tvorbu tukových pruhov. Proces aterogenézy postupuje cez vláknitý plak do zrelej lézie. Prasknutie plaku nakoniec vedie ku kardiovaskulárnej príhode.1

Aké sú príčiny hypercholesterolémie?

Hypercholesterolémia môže byť spôsobená genetickými príčinami alebo ju možno získať.1

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je klasické genetické ochorenie spôsobené mutáciami straty funkcií v géne pre LDL receptor. Pokles aktivity LDL receptorov v pečeni vedie k zníženému klírensu LDL z krvného obehu.1

V prípade FH homozygot alebo zložených heterozygot existujú dve mutované alely LDL receptora a vysoké hladiny LDL-C, zatiaľ čo u FH heterozygot existuje iba jedna mutovaná alela.1

Medzi ďalšie genetické príčiny FH patrí defektný apolipoproteín B a mutácia zosilnenia funkcie v géne proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9).1

Polygénna hypercholesterolémia je častou príčinou zvýšených koncentrácií cholesterolu v sére. Polygénna hypercholesterolémia sa vyskytuje v dôsledku kombinácie neidentifikovaných genetických faktorov a vonkajších faktorov, ako je sedavý životný štýl a zvýšený príjem nasýtených a trans-mastných kyselín.1

Medzi sekundárne príčiny polygénnej hypercholesterolémie patria:1

 • hypotyreóza,
 • nefrotický syndróm,
 • cholestáza,
 • tehotenstvo,
 • lieky ako cyklosporín, tiazidové diuretiká.

Ako sa diagnostikuje hypercholesterolémia?

Pri hodnotení pacientov s hypercholesterolémiou je dôležité dôkladne preskúmať ich anamnézu a fyzické parametre.1

Odporúča sa skontrolovať v rodinnej anamnéze predčasné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia. Je tiež nevyhnutné posúdiť sekundárne príčiny, ako je celkový príjem kalórií, nasýtených tukov a trans-tukov v strave, fajčenie, cukrovka, fyzická aktivita, medikamentózna liečba a príznaky kardiovaskulárnych ochorení.

Pri fyzickej prehliadke je potrebné skontrolovať:1

 • znaky hypotyreózy (bradykardia, suchá pokožka, oneskorené reflexy),
 • nefrotický syndróm (edém, ascites),
 • cholestáza (žltačka, hepatomegália),
 • palpitácia všetkých pulzov a kontrola šelestov v karotídach a stehenných artériách,
 • ak je pacient mladší ako 50 rokov, vyšetrenie xantómu šliach (Achillova šľacha a šľachy extenzorov na chrbte ruky), xantelazmov a arcus senilis.

U pacientov s podozrením na familiárnu hypercholesterolémiu je potrebné skontrolovať srdce na prítomnosť supravalvárnej aortálnej stenózy.1

Testy na vyhodnotenie hypercholesterolémie zahŕňajú plazmatický lipidový profil, ktorý by sa mal vykonať u všetkých dospelých starších ako 40 rokov. Pred vyhodnotením lipidového profilu sa odporúča nočný pôst v trvaní 10 až 12 hodín.1

Prečítajte si ďalšie informácie o stratégiách hodnotenia pacientov.

Liečba/kontrola hypercholesterolémie

Liečba hypercholesterolémie zahŕňa konzumáciu stravy bohatej na vlákninu, ovocie a zeleninu a mastné ryby, vyhýbanie sa nasýteným a trans-tukom, reguláciu telesnej hmotnosti, odvykanie od fajčenia a pravidelné cvičenie.1

Medzi funkčné potraviny a výživové doplnky, ktoré môžu pomôcť pri kontrole hladiny cholesterolu, patrí červená fermentovaná ryža a potraviny bohaté na rastlinné steroly a stanoly. Získajte viac informácií o výživových doplnkoch.3

Medzi farmakologické látky, ktoré sa môžu používať na liečbu hypercholesterolémie, patria statíny, inhibítory absorpcie cholesterolu (ezetimib), sekvestranty žlčových kyselín a niacín.1

Aferéza lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) sa odporúča u heterozygotných pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, ktorých hladiny lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL-C) zostávajú výrazne zvýšené.1

Pochopte stratégie prevencie a liečby vysokej hladiny cholesterolu v krvi.

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

ArmoLIPID PLUS®

ArmoLIPID PLUS® je doplnok výživy, ktorý môže pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu okrem zdravej stravy a cvičenia.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Ibrahim MA, Jialal I. Hypercholesterolemia. 2019. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459188/. Accessed on: 12 Nov 2019.
  2. Timmis A, Townsend N, Gale C, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2018;39(7):508–579.
  3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019; pii: ehz455.