ArmoLIPID®

Existujú dva varianty/druhy tohto výživového doplnku – ArmoLIPID®ArmoLIPID plus®. Hlavnými zložkami oboch doplnkov sú červená fermentovaná ryža, polikozanol, kyselina listová, koenzým Q10 a astaxantín. ArmoLIPID plus® má ďalšiu zložku s názvom Berberis aristata. ArmoLIPID® je výživový doplnok pre ľudí, ktorí chcú pomôcť pri udržiavaní zdravej hladiny cholesterolu. Je určený na použitie v kombinácii s vhodnou stravou a zdravým životným štýlom1,2.

Armolipid packshot

Cerebrovaskulárne a kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtí. Hypercholesterolémia, najmä vyššia hladina lipoproteínov s nízkou hustotou, hrá dôležitú úlohu pri vzniku týchto ochorení.1,2

Prvou liečbou pacientov s dyslipidémiou sú zmeny životného štýlu, ako je odvykanie od fajčenia a zvýšenie fyzickej aktivity. Avšak u vysoko rizikových osôb, napríklad u pacientov s aterosklerózou alebo genetickou dyslipidémiou, nebude na liečbu hladín cholesterolu postačujúci iba zásah do životného štýlu, ale môže byť potrebná farmakologická intervencia. V prípade pacientov s dyslipidémiou, ktorí nespĺňajú požiadavky na liečbu statínovými liekmi na základe ich kardiovaskulárneho rizika, a účastníkov, ktorí odmietajú farmakologické intervencie alebo ich netolerujú, môžu byť prospešné nutraceutiká. Nutraceutiká predstavujú spôsob, ako pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu, bez toho, aby ste sa nevyhnutne uchýlili k liekom na zníženie hladiny lipidov. Ďalej sa ukázalo, že nutraceutiká a konkrétna strava s konkrétnymi potravinami pomáhajú zlepšovať hladinu lipidov a znižovať chorobnosť a úmrtnosť spojenú s kardiovaskulárnymi ochoreniami.3. K dnešnému dňu patria medzi najviac skúšané účinné látky polikozanol, fytosteroly, omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny, červená fermentovaná ryža a berberín.

Niekoľko štúdií preukázalo, že výživový doplnok ArmoLIPID® plus je účinnou podporou v kombinácii s úpravami stravy a životného štýlu, ktoré pomáhajú rizikovým účastníkom dosiahnuť ciele, pokiaľ ide o cholesterol.1-4.

Tu je zloženie výživového doplnku ArmoLIPID® s príslušnými účinkami1.

Červená fermentovaná ryža a polikozanol

Dve zložky výživového doplnku ArmoLIPID® – červená fermentovaná ryža a polikozanol – hrajú dôležitú úlohu pri regulácii hladiny cholesterolu. Červená fermentovaná ryža je produkt huby Monascus purpureus, ktorá rastie na ryži. Monakolín K má štruktúru podobnú 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzýmu A (HMG-CoA) a kompetitívne inhibuje aktivitu HMG-CoA reduktázy, kľúčového enzýmu v biosyntéze cholesterolu. V rôznych skúšaniach sa ukázalo, že červená fermentovaná ryža významne znižuje hladinu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a celkového cholesterolu5-6

Ďalšia zložka, polikozanol, je kombinácia nasýtených primárnych mastných alkoholov s dlhým reťazcom nachádzajúcich sa vo voskovej matrici cukrovej trstiny (Saccharum Officinarum), v ryžových otrubách (Oryza sativa) a vo včeľom vosku (Apis mellifera). Polikozanol môže byť schopný mierne inhibovať syntézu HMG-CoA reduktázy1,2. V experimentálnom modeli in vitro bolo spracovanie lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) výrazne posilnené polikozanolom, aj keď syntéza cholesterolu nebola silne inhibovaná7.

Kyselina listová

Kyselina listová hrá dôležitú úlohu v metabolizme homocysteínu. Homocysteín je látka fyziologicky produkovaná organizmom, ktorá nasleduje po metabolizme aminokyseliny metionínu, ktorá sa do nášho organizmu dostáva stravou. Homocysteín sa potom remetyluje na metionín. Pokiaľ k tomuto procesu premeny nedôjde alebo ak dôjde iba čiastočne, v tele sa hromadí netransformovaný homocysteín, ktorý môže byť škodlivý pre viaceré orgány, najmä pre zdravie kardiovaskulárneho systému. Kyselina listová je schopná znížiť plazmatické hladiny homocysteínu1,2,8.

Koenzým Q10 a astaxantín

Je to prirodzene sa vyskytujúci chinón, ktorý sa nachádza vo väčšine aeróbnych organizmov. Primeraná rezerva koenzýmu Q10 (CoQ10) je nevyhnutná pre oxidačno-redukčné reakcie podieľajúce sa na syntéze ATP a na zabránenie peroxidácie LDL1,2,9.

Astaxantín je karotenoid, ktorý patrí do triedy terpénov, pochádzajúci  z mikrorias Haematococcus pluvialis. Astaxantín významne znižuje hladinu LDL cholesterolu a zlepšuje biomarkery oxidačného stresu pri peroxidácii lipidov a antioxidačnej aktivite u zdravých jedincov s nadváhou10.

Hodnotenie pacienta

Hodnotenie pacienta s vysokou hladinou cholesterolu zahŕňa zistenie príčiny a rizikového faktora, ktoré s tým súvisia.

Čítaj viac

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Mylan. ArmoLIPID Plus®. English Leaflet
  2. Barrios V, Escobar C, Cicero AF, et al. A nutraceutical approach (Armolipid Plus) to reduce total and LDL cholesterol in individuals with mild to moderate dyslipidemia: Review of the clinical evidence. Atheroscler Suppl. 2017;24:1–15.
  3. Bozena Sosnowska B, Penson P , Banach M, The role of nutraceuticals in the prevention of cardiovascular disease Cardiovasc Diagn Ther 2017;7(Suppl 1):S21-S31
  4. ArmoLIPID Plus™ box label
  5. Nguyen T, Karl M, Santini A. Red Yeast Rice. Foods. 2017;6(3):19.
  6. Banach M, Bruckert E, Descamps OS et al. The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert opinion. Atheroscler Suppl. 2019 Dec;39:e1-e8. doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2019.08.023. Epub 2019 Aug 17
  7. Menendez R, Fernandez SI, Del Rio A, et al. Policosanol inhibits cholesterol biosynthesis and enhances low density lipoprotein processing in cultured human fibroblasts. Biol Res. 1994;27(3–4):199–203.
  8. Vijayakumar A, Kim EK, Kim H, et al. Effects of folic acid supplementation on serum homocysteine levels, lipid profiles, and vascular parameters in post-menopausal Korean women with type 2 diabetes mellitus. Nutr Res Pract. 2017;11(4):327–333.
  9. Saini R. Coenzyme Q10: The essential nutrient. J Pharm Bioallied Sci. 2011;3(3):466–467.
  10. Choi HD, Youn YK, Shin WG. Positive effects of astaxanthin on lipid profiles and oxidative stress in overweight subjects. Plant Foods Hum Nutr. 2011;66(4):363–369.